• Budget beheer betekent dus rust voor u!

  Bewindvoering en budgetbeheer

  Tijdelijk of voor langere termijn nemen wij uw gehele financiën over. Uw rekeningen, administratielast en schulden zijn dan even niet uw zorg meer. Assistentie door een Wake me-bewindvoerder of budgetbeheerder geeft u de rust die nodig is om de controle te herwinnen.

  Financieel én persoonlijk. Na een persoonlijk gesprek gaan we voor u aan de slag. We gaan de administratie ordenen en brengen de inkomsten en uitgaven in kaart. Zijn er schulden dan brengen we deze in kaart en maken we een plan om ze zo snel mogelijk af te lossen . Mochten de schulden problematisch zijn dan zullen we u begeleiden naar schuldhulpverlening.


  Wanneer er sprake is van schulden zullen wij contact opnemen met de schuldeisers en zullen vragen naar de exacte schuldenlast. Op deze manier krijgen we een totaal overzicht van uw situatie . Vanaf dit moment zullen schuldeisers zich ook richten tot ons en niet langer tot u. We nemen de volledige communicatie over. Dit betekent dus rust voor u. !

  We gaan namens u onderhandelen over de mogelijkheden van de maandelijkse aflossing.  

  Wanneer alle schuldeisers zijn benaderd en een akkoord hebben gegeven dan kan de uitvoering van het plan beginnen.